Velký zeměvid mistra Darměje Nadvědíla

k dostání jen u nás za 50 Kč / 2 €

„Velký zeměvid království, knížectví a pokrajin, item na tři tucty velkých měst, šestmezcítma znaků a potvorů bezpočet, které na svých cestách navštívil, spatřil a potkal mistr Darměj Nadvědílo ze Svinibrodu.“

Tak zní celý název ručně kreslené a kolorované mapy, která na rozdíl od ostatních fantastických map, vychází ze skutečných kartografických prací přelomu středověku a novověku a místo měřítka a vzdáleností upřednostňuje příběhy, symboliku a skryté významy.

Mapa je lemována více než dvěma tucty znaků a je v rámci fantastických map nejen kartografickým unikátem, ale i heraldickým skvostem. 

Nůše

Denáry nebo florény?