Vrháme se na to!

Balíme zboží, sedláme poštovní holuby…

Díky převeliké za objednávku!

Tvůj zájem o naši tvorbu nás tuze těší.

Potvrzení a instrukce k platbě jsme poslali na tvůj e-mail.

Pokud od nás nic nedorazí, podívej se do spamu. Když potvrzení nebude ani tam, napiš nám na adresu nakladatelství gorgona@gorgona.eu a všechno obratem vyřešíme.

A co teď, než knížky dorazí?

Přijď s námi poklábosit do krčmy půlčíka Fejsbůčka!

Co to tu létá za hnus?

Toť otázka pro mudrce třemi vysokými učeními prošlého! Upiš se krví, vínem či brusinkovou šťávou k odběru znamenitého zvěstníku doktora Šilpašátry a buď jako první zpraven o všech podstatných událostech ve Vlčím hvozdu a okolí.

Díky, lepý chrabříne či udatná švarnice!