Vítej, lepý chrabříne či udatná švarnice! Patříš-li ke čtenářům obzvláště zvídavým, kteří Letopisy hltají, Doktor Šilpašátra si pro tebe připravil obmyslný hlavolamník, jehož

1) Salaš v horách: Kdo zahubil nešťastného ovčáka Júrise?
V příběhu Starý Důl, jak se jmenoval hostinec v Toranu, v němž družiníci složili hlavy?
V příběhu Štvanice je zmíněn otec chrabrého Lopina – jak znělo jeho jméno?
V příběhu Malí pání, čím bylo dochuceno pivo v elienské přístavní krčmě U Přeraženého ráhna?
V příběhu Varogovo požehnání, jak si říkal rytířský řád, jenž šířil svou víru ohněm i mečem?
V příběhu O ovcích a orlech, jaké přezdívky dostalo se neprávem odsouzeným družiníkům?
V příběhu Dračí lejno, jak se nazývala vzácná bylina, která dokázala živé dočasně umrtvovati?
V příběhu Polibek harpyje, který slovutný mudrc ulevil rytíři Smilovi z Ostrorep od bolesti zubů?
V příběhu Vánice, jaké drahé kamínky hledal doktor Šilpašátra v údolí řeky Undavy?
V příběhu Měď a zlato řekl bijec Grog: „Ale do psí mateře, vílenko, to ti v noci ___ nasral do kebule?!“
Příběhu Kudúcká veselka, potažmo cesty do Darety se doktor Šilpašátra neúčastnil. Proč?
V příběhu Za Rageburk!, jaké znamení nesl staroslavný erb pánů na Rageburku?